Huisregels

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte alcoholische dranken mee te brengen. Bij constatering door het
beveiligingspersoneel worden bezoekers verzocht deze af te staan en/of weg te gooien in de daarvoor bestemde vuilnisbakken.

Tevens geldt in het gehele centrum een verbod voor:

  • Drugs, wapens, glaswerk en blik
  • Gaspatronen
  • Alcoholverkoop aan personen onder de 18 jaar
  • Wildplassen
  • Flyeren
  • Drones boven of in de nabijheid van het centrum

Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en politie. De organisatie dan wel vrijwilligers kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor letsel of andere schade als gevolg van
bezoek aan het festival. De organisatie kan personen toegang weigeren. Op het terrein gemaakte foto’s kunnen gebruikt worden voor publicatie.